J U L K A I S T U J A   A R T I K K E L E I T A   MM.

J U L K A I S T U T   K O L U M N I T

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt artikkeleiden ja muiden kirjoitustöiden suhteen suoraan sähköpostiin.

Tarjoan myös sisällöntuotantoa, mikäli tarvitset yrityksen tai yksityishenkilön tarpeisiin laadukkaasti tuotettua tekstiä (muun muassa yrityksen sisäiset lehdet, muu tekstintuotanto verkkosivuille).

Laulaja Robin Packalén vuonna 2017. Kuvattu Voice.fi:n artikkeliin.

2 0 1 5 - 2 0 1 9  A L L  R I G H T S  R E S E R V E D

TMI SENJA RAPILA

Y-TUNNUS: 2712954-1

ESPOO, FINLAND

senja@senjarapila.com